Projekt

O projektu

Na počátku projektu Staré mapy (www.staremapy.cz) spojilo síly devět českých paměťových a vzdělávacích institucí, jejichž sbírky obsahují dochované historické mapy. Cílem projektu, který byl zahájen 21. 3. 2013, je s pomocí georeferencování zvýšit úroveň zpřístupnění digitalizovaných mapových sbírek v ČR.

Jak StaréMapy.cz fungují

Umisťování starých map na mapě současné je založeno na technologii Georeferencer, která nabízí institucím, v nichž jsou příslušné dokumenty uloženy, snadný způsob, jak získat nová metadata ke svým mapám a přitom ještě prohloubit vzájemný vztah s uživateli. Umisťování (resp. odborně georeferencování) starých map je činnost, při které jsou lokality zobrazené na mapách zasazeny do systému dnes používaných zeměpisných souřadnic. Získaná metadata významně rozšiřují možnosti práce s digitalizovanými mapami. Díky projektu StaréMapy.cz je jejich získání snadné i pro knihovny, archivy a muzea, které by mohly získaná metadata velmi dobře využít pro lepší zpřístupnění svých mapových sbírek, ale které obvykle nedisponují kartografy, kteří by tato metadata vytvořili. Webová aplikace umožňuje jednoduše označovat páry lokalit na staré mapě v jedné polovině obrazovky a na současné mapě v polovině druhé a zároveň zapojit široké vrstvy uživatelů a uživatelek. Povinná registrace jednak motivuje k soutěživému přístupu a tím i vyššímu výkonu zúčastněných, jednak umožňuje rozpoznat dobrovolníky s vysokým počtem chybných editací. Práce ve StarýchMapách.cz neklade žádné nároky na stažení dodatečného software, stačí jen počítač s běžným webovým prohlížečem a přístup k internetu. Sami uživatelé si mohou na základě vzniklých dat vytvořit přitažlivou 3D vizualizaci v Google Earth, překládat různé staré mapy přes sebe a porovnat proměny území v čase. Podrobný návod pro uživatele zapojené do georeferencování je uveden v sekci Nápověda. Zúčastněné instituce získají díky dobrovolníkům metadata, které mohou snadno přidat k existujícím záznamům např. ve svém knihovním katalogu (pole 034 formátu MARC, nebo Dublin Core DCMI Box), mohou také použít svoje naskenované mapy v GIS - geografických informačních systémech. Na základě znalosti umístění jednotlivých map je také možné velké katalogy map procházet pomocí geografického vyhledávání.

Využití a cíle projektu

Získávají tedy obě strany. Jak zúčastnění dobrovolníci, tak instituce, jejichž mapové sbírky byly do projektu zapojeny. Běžní uživatelé internetu na jednom místě prozkoumávají mapová díla uložená ve vícero mapových sbírkách a jen s pomocí několika málo kliknutí mohou vytvořit přitažlivou 3D vizualizaci starých map v Google Earth, sami překládat historické mapy přes současné satelitní snímky a atraktivním způsobem pak porovnávat proměny zkoumaného území v čase. Instituce vlastnící mapové sbírky pak díky spolupráci s dobrovolníky mohou využívat výsledků tohoto projektu i pro další výzkum, přičemž velkým benefitem je i následné umožnění vizuálního vyhledávání v jednotlivých mapových sbírkách. V budoucnu již nebudete muset znát ani přesný název ani jméno autora hledané mapy, postačí jen označit území, případně zpřesnit dotaz údajem na časové ose. Získaná data umožňují zapojit zpracované mapy do mezinárodních vyhledávacích databází, jakou je například OldMapsOnline.org.

Účastníci

Do projektu se zapojily následující instituce, které pro potřeby projektu poskytly své mapové sbírky.

Knihovny a muzea vyzývají veřejnost ke spolupráci při odkrývání zapomenutého obsahu starých map. Uživatelé mohou poznávat zastřené stopy dávné minulosti v současné krajině a přitom přispět k lepší dostupnosti vzácných děl.

TEMAP

Projekt TEMAP (Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR), který stál také za vznikem webu Staremapy.cz, vycházel z potřeby paměťových institucí efektivním způsobem zpracovat a zpřístupnit dosud převážně nedostatečně evidované a prezentované mapové sbírky. Jeho cílem je nabídnout volně dostupný soubor softwarových nástrojů a metodik, který umožní zpracování starých mapových děl nejen s ohledem na jejich evidenci, ale i na kartografickou korektnost a přitažlivé zpřístupnění laické veřejnosti. Jeho ambicí je propojit technické poznatky kartografie, zkušenosti paměťových institucí a moderní webové technologie. TEMAP je projektem Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI (DF11P01OVV003). Svoje síly v něm spojila Moravská zemská knihovna v Brně, Univerzita Karlova a Masarykova univerzity a jeho uskutečnění bylo umožněno díky podpoře Ministerstva kultury ČR.

Kontakty

Pokud máte dotazy k tomuto projektu nebo ke konkrétním mapám, pošlete email Moravské zemské knihovně, která web spravuje ([email protected]). Pro spojení s ostatními uživateli této technologie a pro účast na diskuzích se připojte na facebookovou stránku: http://www.facebook.com/staremapy.cz .

NAVRCHOLU.cz