Pravidla soutěže

Soutěže o ceny, která bývá vyhlášena zpravidla jednou za rok, se mohou zúčastnit pouze osoby registrované na webu StaréMapy.cz. V rámci registrace si zvolte uživatelské jméno, heslo a uveďte svůj e-mail, abychom vás mohli v případě výhry kontaktovat. Přihlašovací údaje budete moci využívat nejen k umisťování starých map, ale budete moci také vylepšovat své pořadí v žebříčku nejaktivnějších hráčů. Pro novinky a aktuální zprávy sledujte i naši facebookovou stránku.

 • a) Pořadatelem soutěže je Moravská zemská knihovna v Brně, se sídlem Kounicova 65a, 601 87 Brno (dále jen „pořadatel“).
 • b) Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby registrované na webu StaréMapy.cz (dále jen “soutěžící“).
 • c) Přihlášením na web StaréMapy.cz soutěžící souhlasí s pravidly soutěže.
 • d) Poslední kolo soutěže se uskutečnilo od 8. července do 31. srpna 2020.
 • e) Předmětem soutěže je ztotožnění co největšího počtu míst na staré a současné mapě. Pouze v případě splnění této povinnosti má soutěžící nárok na zařazení do soutěže.
 • f) Oceněna bude pětice soutěžících, kteří v období trvání soutěže propojí na mapách nejvíce shodných bodů. Obdrží publikace věnované historické kartografii a drobné dárkové předměty Moravské zemské knihovny. Na výhru nevzniká soutěžícím právní nárok a jedná se o tzv. naturální obligaci nevymahatelnou soudně.
 • g) Průběžné pořadí deseti soutěžících s nejvyšším počtem editací je uveřejněno pod odkazem www.staremapy.cz/vysledky/ v žebříčku „Výsledky soutěže“. Pořadatel v žebříčku zveřejňuje vždy pouze uživatelské jméno soutěžícího uvedené při registraci.
 • h) Uživatelského jméno nejúspěšnějšího soutěžícího - výherce soutěže (dále jen „výherce“) pořadatel uveřejní po skončení soutěže na webu www.staremapy.cz. Průběžné pořadí nejúspěšnějších soutěžících a uživatelské jméno výherce může pořadatel zveřejnit také na svých internetových stránkách.
 • j) Výherce bude pořadatel kontaktovat e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou soutěžícím při registraci, a to do 7 dnů od ukončení soutěže.
 • k) Pokud se výherce na základě zaslaného e-mailu o výhře pořadatelům do 30 dnů od skončení soutěže o výhru nepřihlásí, nebude výherci odměna poskytnuta a pořadatel soutěže je oprávněn udělit ji dalšímu výherci v pořadí.
 • l) Pořadatel uvědomí výherce o datu převzetí výhry elektronickou poštou, výherce je povinen si výhru převzít do 14 dnů ode dne tohoto uvědomění. V případě, že si v tomto termínu výhru nepřevezme, je pořadatel oprávněn si tuto výhru ponechat.
 • m) Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit soutěžící, kteří postupovali v rozporu s pravidly soutěže a jejichž jednání je v rozporu s dobrými mravy. Dále si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící s vysokým počtem chybných editací.
 • n) Účastí v soutěži soutěžící výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel soutěže ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovával a uchovával jemu poskytnuté osobní údaje, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro potřeby informování hráče o výhře, informování o způsobu převzetí výhry, o průběhu a ukončení soutěže nebo informování o vyhlášení dalšího kola soutěže či soutěže nové. Soutěžící zároveň uděluje souhlas k uchovávání a zpracovávání poskytnutých osobních údajů i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem.
NAVRCHOLU.cz