Podrobný návod pro umisťování starých map na současné pomocí webu StaréMapy.cz

Umísťování starých map do současných souřadnicových systémů (tzv. georeferencování) umožní vzájemné překládání map přes a sebe i kombinování s moderními mapovými podklady a leteckými snímky. Umisťování několik staletí starých map je sice náročné na čas a pozornost, je to ale zároveň skvělý způsob, jak poznávat podobu krajiny v minulosti.

1. Zapojit se do projektu

Stisknutím tlačítka “Zapojit se do projektu” (Obr. 1) budete přesměrováni do nástroje StaréMapy.cz na náhodně vybranou mapu.

Zapojit se do projektu
Obrázek 1. Hlavní stránka s tlačítkem pro "Zapojit se do projektu" v dolní části.

2. Jak umístit body

Budete uvítání dvěma okny v záložce Umísti - naskenovaná stará mapa se objeví v levé polovině a současná v pravé polovině obrazovky (Obr. 2)

Přednastavenou současnou mapu OpenStreetMap můžete změnit na jinou z nabízených “základních” map (včetně Google Streets, Google Satellite, aj.), které snadno vyberete pomocí rozbalovací lišty v pravém horním rohu obrazovky (Obr. 2).

Pozorně si prohlédněte mapu, abyste byli schopni rozpoznat prostorové vztahy. Pokud dokážete určit místo na staré i současné mapě, klikněte na tato místa na obou mapách. Nejjednoduššími způsoby jak rozpoznat totožnost míst na současné a historické mapě bývají obvykle trasy cest, pokud se významně nezměnily od doby vzniku mapy, nebo vodní toky; umístění kostelů, jména samot a hranice lesů nebo polí zůstávají také často velmi dlouho neměnná. Pokud si přejete změnit polohu bodu, umístěte nejprve celý pár a potom vyberte bod, který chcete změnit a posuňte ho na nové místo. Pokud chcete bod smazat, opět nejdříve umístěte celý pár, vyberte bod a stiskněte tlačítko “Delete” na Vaší klávesnici.

Přiřaďte co možná nejvíce bodů. Minimální počet je pět, ale čím více bodů zaznamenáte, tím přesnější a hodnotnější informaci o staré mapě vytvoříte. Snažte se rozprostřít body rovnoměrně na celé ploše mapy až k jejím okrajům. Ideálními body jsou kostely, křižovatky ulic nebo cest, mosty nebo soutoky řek.

Vyhledávač míst podle názvu umístěný nad současnou mapou (Obr. 2) můžete použít k rychlejšímu určení zobrazeného místa na dnešní mapě. Hledejte názvy významnějších obcí nebo ulic (viz bod 5).

Po skončení práce stiskněte červené tlačítko “Ulož body” a budete vyzváni k přihlášení. Účet na StarýchMapách.cz je zdarma a vyžaduje pouze zadání Vaší emailové adresy, ke kterému Vás navede odkaz “Přihlaste se”. Můžete se také přihlásit prostřednictvím Vašeho již existujícího účtu na Facebooku, Googlu nebo Twitteru (pokud jste k těmto službám právě přihlášeni, budete přihlášeni automaticky).

Po uložení Vaší práce, budete automaticky přesměrováni do záložky Zobraz (viz bod 6).

Jak umístit body
Obrázek 2.
Pracovní rozhraní pro umísťování bodů. Dříve umístěné body jsou zobrazeny jako tečky, aktuálně umisťovaný pár má podobu malého terče. Šipky ukazují na vyhledávač a na výběr základní mapy. Na snímku je zobrazena mapa Johanna Jakuba Lidla Neuer und Accurater Original Plan, der Königl. Haupt Stadt Prag (Vídeň, 1742) společně s Open Street Map.

3. Jak vytvořit ořez mapy

Stiskem tlačítka ořez dostanete možnost označit oblast na listu, kterou pokrývá vlastní mapa, tj. vyloučit okraje, textové části nebo grafickou výzdobu. Novou hranu vytvoříte uchopením zastřeného terčíku ve středu každého úseku.

Jak vytvořit ořez mapy
Obrázek 3.
Pracovní prostředí pro ořez mapy. Výsledný stav, kdy je vlastní mapa oddělena od doprovodných prvků. Na snímku je zobrazena mapa Johanna Jakuba Lidla Neuer und Accurater Original Plan, der Königl. Haupt Stadt Prag (Vídeň, 1742) společně s Open Street Map.

4. Zvětšení mapy

Pro zvětšení staré mapy tak, abyste ji byli schopni číst, použijte tlačítka “+” a “-” v levé horní části mapy (Obr. 4). Současná mapa má stejný ovladač pro zvětšování a zmenšování ve svém okně.

Jak umístit body
Obrázek 4. Pracovní rozhraní pro umísťování bodů s označenými tlačítky pro zvětšení a zmenšení mapy. Na snímku je zobrazena mapa Johanna Jakuba Lidla Neuer und Accurater Original Plan, der Königl. Haupt Stadt Prag (Vídeň, 1742) společně s Open Street Map.

5. Zeměpisný vyhledávač

Pokud není na první pohled zřejmé, jakou oblast stará mapa zobrazuje, můžete využít název mapy vytvořený při katalogizaci. Často je jeho součástí i název zobrazeného místa na staré mapě (najdete ho na spodním okraji okna s mapou). Pokud není možné určit místo ani z tohoto názvu, stiskněte záložku Mapa na horní liště, abyste viděli celý dostupný záznam mapy i s popisem a hledejte podle jmen míst, která v něm budou obsažena. Po vepsání textu do vyhledávacího okénka Vám bude nabídnuto několik možností, ze kterých vyberte tu správnou.

Při používání zeměpisného vyhledávače mějte na paměti, že názvy ve tvaru, v jakém se objevují na starých mapách nemusejí být z řady důvodů zahrnuty ve vyhledávači (rozdílný pravopis, změny jména nebo tvaru slova). Pro ilustraci uvádíme několik nejčastějších příkladů, kdy názvy na staré mapě nejsou zahrnuty ve vyhledávači: Kygow (tj. Kyjov - forma jména vychází ze staršího českého pravopisu), Brinn namísto Brünn (tj. Brno -  jinojazyčný název neodpovídá dnešnímu pravopisu cizího jazyka), Prešporok, Pressburg, Pozsony (tj. Bratislava - názvy odlišné od současného).
Při rozhodování Vám může pomoci také hledání původních názvů na Internetu nebo v odborné literatuře.

Jak umístit body
Obrázek 5. Pracovní rozhraní pro umísťování bodů s označeným zeměpisným vyhledávačem. Na snímku je zobrazena mapa Johanna Jakuba Lidla Neuer und Accurater Original Plan, der Königl. Haupt Stadt Prag (Vídeň, 1742) společně s Open Street Map.

6. Jak zobrazit označenou mapu

Na zobrazení budete přesměrováni po uložení zpracované mapy (tlačítko "ULOŽ BODY"). Pokud byla mapa zpracována dříve, můžete do ní přejít pomocí tlačítka Zobraz. Stará mapa bude přiložena na trojrozměrný obraz současné krajiny v Google Earth (Obr. 6). Aby Vám přiložení fungovalo, musíte mít instalovaný Google Earth plug-in, který získáte zde: http://earth.google.com/plugin/

Jak zobrazit označenou mapu
Obrázek 6.
Záložka Zobraz ukazuje mapu z Google Earth překrytou již umístěnou starou mapu. Na posuvné liště označené šipkou můžete nastavit úroveň průhlednosti staré mapy. Na snímku je zobrazena mapa Johanna Jakuba Lidla Neuer und Accurater Original Plan, der Königl. Haupt Stadt Prag (Vídeň, 1742) a podkladový satelitní snímek z Google Earth.

7. Co znamená "Analyzuj"

Záložka Analyzuj využívá nástroj nazvaný MapAnalyst k výpočtu a znázornění “přesnosti” umístění, vytváří matematické srovnání mezi původní starou mapou a skutečnými vzdálenostmi a polohou. Přesnost mapy může kolísat a proto může analýza sloužit jako hodnotný nástroj pro zájemce o staré mapy, kteří chtějí zjistit jak se liší prostorové vztahy v jejích jednotlivých částech. Pro více informací o tomto nástroji navštivte http://mapanalyst.org/

Jestliže mapa vypadá roztaženě nebo pomačkaně, je to možná způsobené nepřesně určeným bodem, který vychýlil výpočet polohy mapy. V tomto případě se vraťte zpátky do záložky Umísti a zkontrolujte umístění bodů. Problémové body jsou v záložce Analyzuj zvýrazněny červeným kruhem. Pokud je mřížka nad mapou stále výrazně deformovaná, napište na adresu mapy@mzk.cz.

Co znamená Analyzuj
Obrázek 7. Pohled na analýzu přesnosti umístěných bodů. Červené zvýraznění ukazuje na velkou odchylku umístěného bodu od jeho skutečné polohy. Na snímku je zobrazena mapa Johanna Jakuba Lidla Neuer und Accurater Original Plan, der Königl. Haupt Stadt Prag (Vídeň, 1742).

8. Jak vybrat jinou mapu

Pro přidělené jiné mapy k umístění stiskněte tlačítko Vybrat jinou mapu v horní části. (Obr. 8)

Jak vybrat jinou mapu
Obrázek 8. Pracovní rozhraní pro umísťování bodů s označením tlačítka pro výběr další mapy. Na snímku je zobrazena mapa Johanna Jakuba Lidla Neuer und Accurater Original Plan, der Königl. Haupt Stadt Prag (Vídeň, 1742).

Pokud máte dotazy k tomuto projektu nebo ke konkrétním mapám, pošlete email Moravské zemské knihovně, která web spravuje (mapy@mzk.cz). Pro spojení s ostatními uživateli této technologie a pro účast na diskuzích se připojte na facebookovou stránku: http://www.facebook.com/staremapy.cz.

NAVRCHOLU.cz