Projekt

Účastníci

Devět českých paměťových institucí spojilo síly v projektu Staré mapy (www.staremapy.cz), jehož cílem je zvýšit úroveň zpřístupnění digitalizovaných mapových sbírek. Knihovny a muzea vyzývají veřejnost ke spolupráci při odkrývání zapomenutého obsahu starých map. Uživatelé tak mohou poznávat zastřené stopy dávné minulosti v současné krajině a přitom přispět k lepší dostupnosti vzácných děl. Projekt byl zahájen 21.3.2013.

Od 27.11.2014 do 31.1.2015 přoběhlo 2. kolo soutěže pro veřejnost. Při té příležitosti byly přidány mapy ze sbírek dalších institucí digitalizované Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým:

Třetí kolo soutěže potrvá od 28. 11. 2016 do 31. 1. 2017.

Využití a cíl projektu

Běžní uživatelé internetu mohou pomocí několika málo kliknutí vytvořit přitažlivou 3D vizualizaci starých map v Google Earth a sami tak překládat mapy přes současné satelitní snímky a porovnat proměny území v čase. Díky spolupráci s dobrovolníky bude možné využít výsledky tohoto projektu i pro další výzkum a zavést vizuální vyhledávání v mapových sbírkách. V budoucnu nebudete muset znát ani přesný název ani jméno autora hledané mapy, postačí jen označit území, případně zpřesnit dotaz údajem na časové ose. Získaná data umožní zapojení zpracovaných map do mezinárodních vyhledávacích databází jako je například OldMapsOnline.org.

Jak StaréMapy.cz fungují

Umisťování starých map na současné je založeno na technologii Georeferencer, který nabízí knihovnám snadný způsob, jak získat nová metadata ke svým mapám a přitom ještě prohloubit vzájemný vztah s uživateli. Umisťování (resp. odborně georeferencování) starých map je činnost, při které jsou lokality zobrazené na mapách zasazeny do systému dnes používaných zeměpisných souřadnic. Získaná metadata významně rozšiřují možnosti práce s digitalizovanými mapami. Díky projektu StaréMapy.cz je jejich získání snadné i pro knihovny, archivy a muzea, které by mohly získaná metadata velmi dobře využít pro zpřístupnění svých mapových sbírek, ale které obvykle nedisponují kartografy, kteří by tato metadata vytvořili. Webová aplikace umožňuje jednoduše označovat páry lokalit na staré mapě v jedné polovině obrazovky a na současné mapě v polovině druhé a zároveň zapojit široké vrstvy uživatelů a uživatelek. Povinná registrace jednak motivuje k soutěživému přístupu a tím i vyššímu výkonu zúčastněných, jednak umožňuje rozpoznat dobrovolníky s vysokým počtem chybných editací. Práce ve StarýchMapách.cz neklade žádné nároky na stažení dodatečného software, stačí jen počítač s běžným webovým prohlížečem a přístup k internetu. Sami uživatelé si mohou na základě vzniklých dat vytvořit přitažlivou 3D vizualizaci v Google Earth, překládat různé staré mapy přes sebe a porovnat proměny území v čase. Zúčastněné instituce získají díky dobrovolníkům metadata, které mohou snadno přidat k existujícím záznamům např. ve svém knihovním katalogu (pole 034 formátu MARC, nebo Dublin Core DCMI Box), mohou také použít svoje naskenované mapy v GIS - geografických informačních systémech. Na základě znalosti umístění jednotlivých map je také možné velké katalogy map procházet pomocí geografického vyhledávání.

TEMAP

Projekt TEMAP (Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR) vychází z potřeby paměťových institucí efektivním způsobem zpracovat a zpřístupnit dosud převážně nedostatečně evidované a prezentované mapové sbírky. Jeho cílem je nabídnout volně dostupný soubor softwarových nástrojů a metodik, který umožní zpracování starých mapových děl nejen s ohledem na jejich evidenci, ale i na kartografickou korektnost a přitažlivé zpřístupnění laické veřejnosti. Jeho ambicí je propojit technické poznatky kartografie, zkušenosti paměťových institucí a moderní webové technologie. TEMAP je projektem Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI (DF11P01OVV003). Svoje síly v něm spojila Moravská zemská knihovna v Brně, Univerzita Karlova a Masarykova univerzity a jeho uskutečnění bylo umožněno díky podpoře Ministerstva kultury ČR. www.temap.cz

Kontakty

Pokud máte dotazy k tomuto projektu nebo ke konkrétním mapám, pošlete email Moravské zemské knihovně, která web spravuje ([email protected]). Pro spojení s ostatními uživateli této technologie a pro účast na diskuzích se připojte na facebookovou stránku: http://www.facebook.com/staremapy.cz.

NAVRCHOLU.cz